Drivitty logo

 • Privatumo politika

  1. Bendrosios sąlygos

  1.1. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo Politika) yra teisinis susitarimas tarp UAB „Tankita“, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 304737528, registracijos adresas Linkmenų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), kaip Drivitty sistemos (toliau – Drivitty) savininkės ir administratorės, ir Jūsų, kaip Drivitty vartotojo.

  1.2. Ši Privatumo Politika informuoja apie Bendrovės praktiką, susijusią su renkamais Jūsų asmens duomenimis

  2. Privatumo politika

  2.1. Bendrovė rimtai žiūri į asmenų privatumą, todėl tvarkydama asmens duomenis didžiausią dėmesį skiria Jūsų privatumo apsaugai. Mes visiškai atsakome už mums patikėtus jūsų Asmens ir kitus svarbius duomenis. Mes atitinkame visus Lietuvos įstatymus, BDAR ir PCI-DSS.

  2.2. Norint naudotis Drivitty, Jūs privalote susikurti vartotojo profilį. Kiekvienu atveju Bendrovė gauna Jūsų asmens duomenis, kuriais Jūs pasidalinote. Bendrovė tvarko Jūsų duomenis nuo to momento, kai Jūs jais pasidalinate.

  2.3. Bendrovė informaciją apie Jus renka su tikslu teikti Jums Paslaugas, sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindais.

  2.4. Jūsų duomenys taip pat naudojami vystant ir tobulinant Drivitty platformą sutarties sudarymo ir vykdymo bei teisėto intereso pagrindais.

  2.5. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis (elektroninio pašto adresas, telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslais. Siųsti Jums naujienas apie paslaugas, pasiūlymus bei kitą reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu Jūs sutinkate gauti šią informaciją.

  2.6. Bendrovė apie Jus renka šią informaciją:

  2.6.1. vardas, pavardė;

  2.6.2. elektroninio pašto adresas;

  2.6.3. telefono numeris;

  2.6.4. Transporto priemonės numeris;

  2.6.5. jūsų sąskaitos ir banko kortelės numeris;

  2.6.6. informacija apie jūsų buvimo vieta;

  2.6.7. slapyvardis.

  2.7. Asmens duomenis, būtinus sutarties vykdymui ir paslaugų teikimui, saugosime 10 metų nuo paskutinio naudojimosi Drivitty dienos. Duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime ne ilgiau nei kaip 2 metus nuo paskutinio naudojimosi Drivitty dienos.

  2.8. Jūs turite šias teises:

  2.8.1. teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

  2.8.2. teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;

  2.8.3. teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

  2.8.4. teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą);

  2.8.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

  2.8.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;

  2.8.7. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;

  2.8.8. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

  2.9. Norėdami atsisakyti ar sustabdyti savo duomenų tvarkymą, galite kreiptis elektroninio pašto adresu info@drivitty.com. Nustatę Jūsų tapatybę, duomenų tvarkymą nedelsiant sustabdysime ir ištrinsime Jūsų duomenis, nebent šie duomenys būtini saugoti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

  2.10. Jei turite kitų klausimų, prašymų ar nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kurios Bendrovė renka, bet kada galite kreiptis į Bendrovė elektroninio pašto adresu info@drivitty.com.

  2.11. Bendrovė gali naudotis trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pvz., trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, mokėjimo sistemomis, degalų ir kitų paslaugų tiekimo, dizaino ar administravimo paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

  2.12. Jūsų duomenys be atskiro Jūsų sutikimo Bendrovės gali būti pateikti mokesčių institucijoms, teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

  2.13. Drivitty gali būti renkami slapukai. Slapukai susideda iš mažų failų, įskaitant unikalius identifikatorius, kuriuos žiniatinklio serveriai siunčia Drivitty ir kurie vėliau gali būti siunčiami atgal į serverį kiekvieną kartą, kai Drivitty pateikia užklausą iš serverio. Slapukai naudojami vartotojų identifikavimui ir jų elgsenos stebėjimui.

  2.14. Slapukuose, kuriuos mes naudojame, nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.

  2.15. Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, šioms reikmėms:

  2.15.1. atpažinti įrenginį, kai naudojatės Drivitty;

  2.15.2. įgalinti kai kurių Drivitty funkcijų naudojimą;

  2.15.3. tobulinti Drivitty patogumą;

  2.15.4. analizuoti Drivitty naudojimą;

  2.15.5. administruojant Drivitty;

  2.15.6. suasmeninti Drivitty naudojimą, įskaitant skelbimų taikymą.

  2.16. Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai, o Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

  3. Kontaktinė informacija

  3.1. Su Bendrovės atstovais galima susisiekti elektroniniu paštu info@drivitty.com ar kitais būdais, nurodytais jos internetiniame puslapyje www.drivitty.com.

  4. Atnaujinimai

  4.1. Bendrovė bet kuriuo metu gali pakeisti šią Privatumo Politiką. Bet kuris pakeitimais pradedamas taikyti iš karto nuo jo paskelbimo ir Privatumo Politikos atnaujinimo.

  Gauk geriausius pasiūlymus į savo el. pašto dėžutę!

  © 2024

  Visos teisės saugomos UAB Tankita.